Foto Hugin i Vänern 1992 - Fotograf Rolf Karlsson

Patrullbåtar

Patrullbåtar är en benämning på fartyg som ofta är en flottas minsta sjövärdiga fartyg som kan operera i öppet vatten. Dessa fartyg finns i nästan alla flottor, och är med sina ofta rikt varierande uppgifter också de minst "dyrbara" i anskaffning och finns därför i stor numerär. Patrullbåtarnas beväpning är ofta rikt varierande, med många olika vapen för att kunna möta olika hot (t.ex. torpeder, flyg- och sjömåls-artelleri, robotar, ubåtsjaktvapen etc. I fredstid används ofta dessa fartyg för bevakningsuppgifter, och i många fall för sjöräddning. Maskineri är ofta gasturbiner eller dieslar. Normal hastighet är mellan 20-30 knop. Det finns även specialiserade fartyg som bärplansbåtar som har haft denna klassificering.

I Sveriges Kustflotta fanns det från 1972-2016 som mest tre klasser av Patrullbåtar:

Jägaren-klass (1)

Hugin-klass (16, senare 4)

Kaparen-klass (8, modifierade från Hugin-klass)