Foto Hugin i Vänern 1992 - Fotograf Rolf Karlsson

Sedan 2001-06-30 har Hugin i princip inte ändrats mycket inombords.
Man hade en kort tid möjlighet att gå ombord på Hugin och titta på utsidan, och att få gå i vissa utrymmen i akterskeppet.
När Föreningen Patrullbåten Hugins vänner bildades, hade inte någon varit stadigvarande onbord för att sköta om
Hugin (undantaget skall nämnas den fina upprustningen av motorerna som gjordes av Chalmers Tekniska så att båda huvuddieslarna gick att starta upp).

Varje månad har vi en arbetsdag (2:a lördagen varje månad) då vi träffas ombord. Utöver dessa dagar så kan varje grupp ombord fixa egna arbetstillfällen.

Vi finns på Facebook HMS Hugins Vänner

Här läggs nu bildserier från vissa tillfällen så att man kan se skillnaden efter dessa arbetsdagar.