Foto Hugin i Vänern 1992 - Fotograf Rolf Karlsson

Fakta om P156 HMS Vidar

HMS Vidar tillverkades på Westermoen Hydrofoil, och levererades 1979-08-10.

HMS Vidar skulle egentligen ha utrangerats 1995, men livstidsförlängdes till vissa delar. Man blev en provplattform för många modifieringar inför Kaparen-klassen redan 1992, men behöll sitt huvudmaskineri under hela sin livstid.


Öde

HMS Vidar utrangerades 2001-09-14, och skrotades vid kaj på Muskövarvet 2002.

P156