Foto Hugin i Vänern 1992 - Fotograf Rolf Karlsson

Fakta om P155 HMS Vale

HMS Vale tillverkades på Westermoen Hydrofoil, och levererades 1979-04-26.


Öde

HMS Vale utrangerades 1995-09-22, och såldes 2003 till Sea Cadets, Norwich, Storbritanien under namnet TS Lord Nelson.

P155