Foto Hugin i Vänern 1992 - Fotograf Rolf Karlsson

Fakta om P 154 HMS Mode

Mode tillverkades som ett av fem patrullbåtar på Westermoen Hydrofoil, och sjösattes 1978-08-08. Mode levererades till Kustflottan 1979-01-12. Modes tillhörde hela sin livstid Örlogsbas Väst.
Grundstötning

Mode gick på grund vid Stora Oset 1980-10-05. Genom snabba insatser klarade sig Mode från att sjunka, men fick svåra skador på skrovet. Mode lyftes av grundet med hjälp av kranar från Neptunbolaget några dagar senare till en pontonflotte, och avrustades vid ankomst till Nya Varvet. Mode var utanför organisationen i nästan 1½ år för att tillverka en ny köl och rikta in en ny motorbädd. Det goda detta förde med sig var att Mode kunde få nya kontrollfunktioner för motorerna, och fick mindre gångtid än andra i hennes klass. (Se kommande länk till bildserie).
Ubåtsjakt Augusti-September 1983

Under Kk T. Wenkel vann Mode H. M. Konungens pokal 1983, och delar av besättningen kunde i en priscermoni ta emot priset från länshövding Camilla Odhnoffs hand. Knappt hade priset delats ut, förrän larmet om ubåtsjakt i Hamnbassängen alldeles utanför Örlogsbasen fick deltagarna att skynda tillbaka till örlogsbasen för ombestyckning. Robotar lyftes iland, och hela akterdäcket försågs med sjunkbomber. Nyinskaffade ljusförstärkare och annan optisk utrustning skickades också med. När helikoptrar någon dag senare lyckades att klassificera ett rörligt ljudspår under vatten, tog Mode och Väktaren upp farten i snäva cirklar och gick till anfall. I en manöver där Mode gick precis före Väktaren och fällde sjunkbomber i det grunda vattnet, kunde det slutat illa. Väktarens motorskydd löstes ut, och farten räckte knappt till för att komma till säkert avstånd från krevaderna. De som fanns på Väktarens halvdäck blev ordentligt blöta och omskakade. Ljudspåret försvann i det uppkok med luftbubblor som blev resultat av sjunkbombfällningen, men senare på dagen hördes något som kunde tyda på att någon typ av undervattensfarkost rörde sig ut mot öppet vatten.

Öde

HMS Mode sista resa gick till Muskövarvet 2001. Hon skrotades vid kaj 2002. Hennes eldledning användes senare på minjaktfartyg.

P154