Foto Hugin i Vänern 1992 - Fotograf Rolf Karlsson

P151 / P150 / V150 Jägaren

HMS Jägaren byggdes som ett försöksfartyg för att samla viktig information inför den kommande Hugin-klassen. De saker som skilde Jägaren från Hugin-klassen var bl.a.:

  • Annan eldledning (PS 722)
  • Ingen roboteldledning
  • Annan maststruktur
  • Kantigare överbyggnad
  • Något mindre bredd
  • 10 ton lättare
  • Annan inredning (efter norsk modell, ändrades till Hugin)
  • Andra kortvågsantenner

Det finns bilder på HMS Jägaren där bognumret var P151 (se bild nedan). Detta kan man tycka tyder på att Jägaren var en patrullbåt, men den rollen hade hon aldrig.
Däremot var de kunskaper som man fick av henne som försöksfartyg ovärderliga inför den kommande produktionen av patrullbåtarna.

Hur kan man då skilja Jägaren på bilder med bognumret P151 från den ”riktiga” Hugin? Det mest avslöjande syns om man tittar på spaningsradarantennen. Den har
vågledarmatningen ovanifrån (är en antenn från Norrköpingsklassen (PS 722)), medan Hugin och de andra ”riktiga” 15 patrullbåtarna hade PS 726, där vågledarmatningen
kommer från undersidan av antennen. Det finns inte heller någon minräls och det saknas en ventil på styrbordssidan (jämfört med Hugin-klassen) för gunrummet.

När Hugin levererades, fick Jägaren bognumret P150 (och senare när den blev omklassad till vedettbåt, V150) och hade i slutet av sin tjänstetid som uppgift att övervaka
Västkusten i olika uppgifter. Jägaren var i drift ända till 2016. Hon låg avrustad i Muskö mellan 1979-1988.
Jägaren ingår i dag i Veteranflottiljen på Gålö.

Försöksfartyget P151 Jägaren

Vedettbåten V150 Jägaren