Foto Hugin i Vänern 1992 - Fotograf Rolf Karlsson

P 152 HMS Munin

Munin och Hugin levererades till Nya Varvet samtidigt (pga. Hugins brand vid tillverknigen) 1978-07-03.

Munin var speciell, då man som enda pratrullbåt hade en joystick att kunna styra med.
Öde

HMS Munin skrotades vid Muskövarvet 2002

P152