Foto Hugin i Vänern 1992 - Fotograf Rolf Karlsson

Fakta om P 151 HMS Hugin

HMS Hugin tillverkades av Bergens Mekaniska Verksted, och sjösattes 1977-06-03. Hugin var den patrullbåt som skulle tillföras Svenska Kustflottan först. Tyvärr glömde en varvsarbetare en värmepistol igång, och den efterföljande branden i överbyggnaden gjorde att reparationen tog sådan tid att Munin hann bli klar tidigare. Leveransen till Nya Varvet skedde dock samtidigt (med Munin) 1978-07-03. HMS Hugin tillhörde hela sin livstid Örlogsbas Väst.

Öde

HMS Hugin ligger nu vid Maritiman i Göteborgs Hamn. Hon flyttades precis i det skick hon var 2001-06-30.

Arbete i Föreningen Hugins Vänner pågår nu för att kunna visa upp fartyget i så lika skick som möjligt som när HMS Hugin var en del av Svenska Marinen. Arbetet har nu kommit så långt att båda huvudmaskinerna samt båda elgeneratorerna har varit igång igen, byssan är i driftskick och många andra saker börjar se bättre ut. Det finns mycket kvar att göra, så anmäl er gärna till arbetsdagarna 2e lördagen i varje månad.

Använd länken överst för att komma dit.

P151